instereo

HEM

VÅRA MÄRKEN

NYHETER

KONTAKT

 

Glappfria skivspelare med ovanligt jämn rotation

 

Egentligen räcker det med att bara lyssna på en skivspelare från Well Tempered Lab för att man ska förstå att det handlar om något helt annat än man är van att höra. Man hör sånt man inte hört förut på sina skivor och man upplever musiken på ett sätt man inte upplevt den tidigare.

Well Tempered Labs skivspelare låter som de gör eftersom de är födda ur en idé om att helt eliminera fel som andra bara försöker att minimera. Vi kan börja med att titta på den viktigaste delen i en skivspelare: förmågan att rotera skivan så jämnt som möjligt och på så sätt förvandla LP-skivans inristade spår till pulserande vågformer.

Informationen i en LP-skiva ligger som två inristade vågformer i ett skivspår. En skivspelares första uppgift är att rotera skivan så jämnt som möjligt så att de två vågformerna pulserar så likt de ljudvågor de ska återge som möjligt. Därför är precisionen i skivrotationen helt avgörande för skivspelarens ljudkvalité. Det spelar ingen roll hur bra pickup vi har eller hur bra tonarm vi har om informationen systemet ska läsa av är fel på grund av att en förvrängd mekanisk våg presenteras för pickupen.

Mindre glapp, mer musik

Så för att börja från början behöver man skapa en rund likformig skivtallrik som kan rotera. Det gör man vanligen genom att man fäster en lagertapp i skivtallriken (eller systemets innertallrik). Lagertappen förs in i ett lagerhus vars innerdiameter måste vara aningen större än lagertappens diameter, annars kommer inte tallriken att kunna rotera. Skillnaden emellan lagertappens diameter och lagerhusets innerdiameter diameter är ett glapp. I de dyraste, exklusivaste konstruktionerna är glappet litet, kanske bara någon mikrometer, men normalt är det större än så. Problemet är att redan vid en mikrometers glapp så är glappet stort nog att göra så de minsta rörelserna i skivspåret inte går att avläsa och viktig musikalisk information går förlorad.

Istället för att använda ett konventionellt lager så uppfann Well Tempered Labs grundare William Firebaugh en smått genialisk trepunktslösning befriad från glapp. Konstruktionen bygger på att man precis som hos vanliga skivspelare har en lagertapp fäst i skivtallriken, fast den här har en spetsigare ände än vad man normalt ser på vanliga skivspelare.

Precis som på vanliga skivspelare har man ett lagerhus. Men i den här konstruktionen är lagerhusets funktion inte att hålla lagertappen, utan bara att hålla de delar som har kontakt med lagertappen.

I botten på lagerhuset sitter en teflonplatta med en konformad grop i. I den står skivtallrikens spetsiga lagertapp. Men till skillnad från ett vanligt skivspelarlager så har lagertappen ingen kontakt med sidorna i lagerhuset. Istället sitter den i ett triangelformat hål av teflon och där ett av triangelns hörn är orienterat mot motorn. Lagertappen ligger bara an mot det två triangelsidorna som är åt motorns håll. Den tredje triangelsidan tar den aldrig i. Motorns drivlina pressar lätt tallriken och därmed lagertappen mot de två triangelsidorna och stabiliserar lagringen.

Det innebär att lagertappen konstant ligger mot tre små punkter med låg friktion. De två triangelsidorna och teflongropen i bottenplattan, samtidigt som konstruktionen stabiliseras av drivlinan. Den här konstruktionen gör att lagertappen roterar i ett glappfritt lager. I ett vanligt skivspelarlager vilar lagertappen dels på botten och mot en sida mot lagerväggen. Glappet i den typ av konstruktion gör att man får en ojämnhet i rotationen och förvrängning av den avlästa vågformen på ett sätt som en skivspelare från Well Tempered Lab inte har tack vare sitt smarta glappfria trepunktssystem.


Ryckfri kraftöverföring ger exaktare gång

Nästa konstruktionsutmaning är att överföra kraft till skivtallriken så att den roterar så jämnt som möjligt. Eftersom vi han en konstruktion som är mer lättrörlig än vanliga skivspelare kan vi använda en svagare, tystare motor med mindre vridmoment. När mindre kraft ska överföras så kan vi använda en tunnare tråd för överföringen. Just det, en tråd och inte en rem som man brukar använda. En rem måste greppa och släppa, greppa och släppa när den överför kraften från motorn till tallriken, något som ger en kuggeffekt, det vill säga en ryckig kraftöverföring. Eftersom Well Tempered Lab kan använda en försiktigare motor och en riktigt tunn tråd för att överföra kraften så är kuggeffekten i det närmaste försumbar, vilket bekräftas när man mäter skivrotationens jämnhet eller lyssnar på en skiva.

Nu när vi roterar skivan riktigt jämnt och stabilt så är nästa utmaning att ge pickupen en så stabil platform som möjligt att sitta i, så att den kan drivas korrekt av skivspåret. Om armen inte är riktigt konstruerad så blir det som att försöka läsa en bok när man åker i riktigt ojämn terräng, det blir svårt att läsa informationen korrekt och man kommer att läsa fel och kanske missförstå texten.

Glappfri tonarm låter pickupen drivas mer exakt

Tonarmen är pickupens fundament och för att den ska fungera så måste den kunna röra sig både vertikalt och horisontellt. I de allra flesta tonarmarna sitter det ett lager för vertikalrörelsen och ett för den horisontella rörelsen. Precis som med tallrikslagret så kommer de båda tonarmslagren att glappa antingen lite eller mycket. Och med glapp kommer tonarmens förmåga att hålla pickupen i rätt läge att kompromissas, så därför började Richard Firebaugh fundera på hur man kunde konstruera en glappfri arm.

Sedan Brüel & Kjær publicerade den banbrytande rapporten "The audible effects of mechanical resonances in turntables" där man bland annat drog slutsatsen att en tonarm bör ha en låg effektiv massa och vara dämpad till ett 0,5 i Q-värde (d v s lätta dämpade armar), så har marknaden dominerats av lätta styva tonarmar. Men många av dessa har varit helt odämpade av den enkla anledningen att det är svårt att kombinera konventionell tonarmsteknik med dämpning.

William Firebaugh konstruerade en lätt stabil arm dämpad med en speciellt mald sand som intern dämpning av armröret. Istället för den typiska glappande dubbellagringen som de flesta tonarmar har, hängde konstruktören upp tonarmen i två tunna nylontrådar i armröret, som han fäste en golfboll, som han lät vara delvis nedsänkt i ett bad av silikonolja. Golfbollar är tillverkade med hög precision i material som där sig mycket jämnt och stabilt i både luft och vätskor och visade sig vara perfekt för uppgiften. Med mängden vätska koppen kunde han enkelt styra bollens och därmed armens dämpning i badet.

På så sätt hade han konstruerat en tonarm som dels har den dämpning som en arm med låg effektiv massa behöver och som är helt befriad från de lagerglapp som vanliga armar har. Därför har Well Tempered Labs armar en förmåga att hålla pickupen på stabilt sätt i skivspåret som vanliga armar har svårt att matcha.

Så om du efter en provlyssning undrar hur en Well Tempered Lab skivspelare kan hitta mer musik i dina skivspår än vad din gamla skivspelare gör, så finns de som du ser en logisk förklaring.

Och om du inte har hört en Well Tempered Lab skivspelare så ta med några favoritskivor till en butik och provlyssna!

Klicka här för en översikt över Well Tempered Labs produkter

 

WELL TEMPERED LABS OFFICIELLA HEMSIDA

instereo

Facebook

COPYRIGHT INSTEREO 2017

info@instereo.se

+46-33-12 44 77